YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thật chất là:

  • A. Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin
  • B. Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật thông tin
  • C. Ngôn ngữ SQL
  • D. Ngôn ngữ bậc cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thực chất là ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1316

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON