AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quy trình xây dựng CSDL là:

  • A. Khảo sát  \(\rightarrow\) Thiết kế  \(\rightarrow\) Kiểm thử      
  • B. Khảo sát  \(\rightarrow\) Kiểm thử  \(\rightarrow\) Thiết kế
  • C. Thiết kế  \(\rightarrow\) Kiểm thử  \(\rightarrow\) Khảo sát
  • D. Thiết kế \(\rightarrow\) Khảo sát \(\rightarrow\) Kiểm thử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>