YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Quy trình xây dựng CSDL là:

  • A. Khảo sát  \(\rightarrow\) Thiết kế  \(\rightarrow\) Kiểm thử      
  • B. Khảo sát  \(\rightarrow\) Kiểm thử  \(\rightarrow\) Thiết kế
  • C. Thiết kế  \(\rightarrow\) Kiểm thử  \(\rightarrow\) Khảo sát
  • D. Thiết kế \(\rightarrow\) Khảo sát \(\rightarrow\) Kiểm thử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quy trình xây dựng CSDL là: Khảo sát  => Thiết kế  => Kiểm thử      

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1329

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF