ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quy trình xây dựng CSDL là:

  • A. Khảo sát  \(\rightarrow\) Thiết kế  \(\rightarrow\) Kiểm thử      
  • B. Khảo sát  \(\rightarrow\) Kiểm thử  \(\rightarrow\) Thiết kế
  • C. Thiết kế  \(\rightarrow\) Kiểm thử  \(\rightarrow\) Khảo sát
  • D. Thiết kế \(\rightarrow\) Khảo sát \(\rightarrow\) Kiểm thử
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quy trình xây dựng CSDL là: Khảo sát  => Thiết kế  => Kiểm thử      

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1329

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1