ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ biến hiện nay là:

  • A. SQL
  • B. Access
  • C. Foxpro
  • D. Java

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ biến hiện nay là SQL

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE