YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL?

  • A. Người lập trình
  • B. Người dùng
  • C. Người quản trị
  • D. Nguời quản trị CSDL

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguời quản trị CSDL

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1326

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF