ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL?

  • A. Người lập trình
  • B. Người dùng
  • C. Người quản trị
  • D. Nguời quản trị CSDL

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguời quản trị CSDL

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE