ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL?

  • A. Người lập trình
  • B. Người dùng
  • C. Người quản trị
  • D. Nguời quản trị CSDL
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguời quản trị CSDL

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1326

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1