ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL?

  • A. Người dùng
  • B. Người  lập trình ứng dụng
  • C. Người quản trị CSDL
  • D. Cả ba người trên
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Người  lập trình ứng dụng

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1325

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1