YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL?

  • A. Người dùng
  • B. Người  lập trình ứng dụng
  • C. Người quản trị CSDL
  • D. Cả ba người trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Người  lập trình ứng dụng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1325

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF