YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn cùng pha bước sóng 2cm. Hiệu đường đi của hai sóng truyền từ hai nguồn tới vân giao thoa cực đại thứ năm là

  • A. 10cm
  • B. 1cm
  • C. 5cm
  • D. 2,5cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở vân giao thoa cực đại: 
  \(d_2-d_1=k\lambda (k\in Z)\)
  Vân thứ 5: có k = 5

  Suy ra \(d_2-d_1=5\lambda=10(cm)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4126

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON