YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai nguồn sóng cơ A và B giống hệt nhau trên mặt chất lỏng cách nhau 16cm dao động theo phương trình uA = uB = 5cos(80πt + π/2) (cm,s), lan truyền trong môi trường với tốc độ v = 1,2m/s. Tìm số cực đại trên đoạn thẳng nối 2 nguồn.

  • A. 9
  • B. 10
  • C. 11
  • D. 12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  2 nguồn A,B giống hệt nhau nên chúng cùng pha

  \(\begin{array}{l} \Delta \varphi = 0\\ \lambda = v.t = 1,2.\frac{{2\pi }}{{80\pi }} = 3cm \end{array}\)

  + Sử dụng điều kiện tìm cực đại:

  \(\begin{array}{l} {d_2} - {d_1} = \left( {k + \frac{{\Delta \varphi }}{{2\pi }}} \right)\lambda \\ \Leftrightarrow {d_2} - {d_1} = k\lambda \end{array}\)

  → kA = 5,3; kB = -5,3

  → k = {-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}

  ⇒ Có 11 cực đại trên đoạn nối 2 nguồn.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA