AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hiện tượng giao thoa sóng trên bề mặt chất lỏng, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng, cùng pha, cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 9 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1 m/s. Trên mặt chất lỏng số vân giao thoa cực đại là

  • A. 10
  • B. 9
  • C. 8
  • D. 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số vân cực đại :

  \(\begin{array}{l} - \frac{{{S_1}{S_2}f}}{v} \le k \le \frac{{{S_1}{S_2}f}}{v}\\ \Leftrightarrow - 4,5 \le k \le 4,5 \end{array}\)

  Có 9 hệ vân cực đại

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>