AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 8cm dao động cùng pha với tần số f = 20Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách S1, S2 lần lượt những khoảng d1 = 25cm, d2 = 20,5cm dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước.

  • A. 20 cm/s
  • B. 30 cm/s
  • C. 50 cm/s
  • D. 40 cm/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tính tốc độ truyền sóng:

  - Tại M sóng có biên độ cực nên: 

  \(\begin{array}{l} {d_1} - {d_2} = k\lambda \\ \to \lambda = \frac{{{d_1} - {d_2}}}{k} \end{array}\)

  - Giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực đại khác ⇒ k = 3

  - Từ đó ⇒ λ = 1,5 cm

  Vận tốc truyền sóng: v = λf = 30 cm/s

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>