YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở mặt nước, có hai nguồn kêt hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình \(u_A=u_B=cos20\pi t\)  (mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là 

  • A. 2 mm
  • B. 1 mm.
  • C. 0 mm
  • D.  4 mm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Do hai nguồn cùng pha
  \(A_M=\left | 2Acos\frac{\pi (d_2-d_1)}{\lambda } \right |=2mm\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA