AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai nguồn kết hợp có phương trình: \(u_{A}=u_{B}=4cos100\pi t\, (cm)\) cách nhau một khoảng 16cm, vận tốc truyền sóng v = 80cm/s. Số điểm dao động cực tiểu giữa hai điểm AB là

  • A. 20
  • B. 22
  • C. 21
  • D. 19

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi M là điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB nên:

  \({d_2} - {d_1} = (k + \frac{1}{2})\lambda - AB < {d_2} - {d_1}\)

  Vậy có 20 cực tiểu trên AB

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>