AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng.

  Hiện tượng giao thoa là hiện tượng

  • A. Giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường.
  • B. Tổng hợp của hai dao động.
  • C. Tạo thành các gợn lồi, lõm.
  • D.  Hai sóng, khi gặp nhau có những điểm chúng luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn triệt tiêu nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hiện tượng giao thoa là hiện tượng 2 sóng khi gặp nhau có những điểm chúng luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn triệt tiêu nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>