AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai nguồn kết hợp S, S dao động với tần số f = 15 Hz, cùng pha. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Tại điểm nào sau đây có biên độ cực đại (d, d lần lượt là khoảng cách từ điểm đó đến S, S)?

  • A. P ( d1 = 26 cm; d2 = 27 cm).
  • B. N ( d1 = 24 cm; d2 = 21 cm).
  • C. M ( d1 = 25 cm; d2 = 20 cm).
  • D. O ( d1 = 25 cm; d2 = 21 cm).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l} v = \lambda f\\ \to \lambda = \frac{v}{f} = 2cm \end{array}\)

  Cực đại: \(d_{2}-d_{1}=k\lambda \rightarrow D\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>