YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong số 50 học sinh của lớp có 20 học sinh giỏi văn, 25 học sinh giỏi toán, 10 học sinh giỏi cả văn và toán. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp. Tính xác suất học sinh này không giỏi môn nào cả.

  • A. \(\frac{9}{{10}}.\)
  • B. \(\frac{3}{{10}}.\)
  • C. \(\frac{5}{{10}}.\)
  • D. \(\frac{7}{{10}}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 51078

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON