YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất hàm số \(y = \sin 2{\rm{x}}\) với \(x \in \left[ { - \frac{\pi }{6};\frac{\pi }{3}} \right]\) là:

  • A. \(0\)
  • B. \(1 - \frac{{\sqrt 3 }}{2}.\)
  • C. \(\frac{1}{2}.\)
  • D. \(1 + \frac{{\sqrt 3 }}{2}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 51082

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON