YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Số hạng không chứa x trong khai triển \({\left( {x - \frac{2}{x}} \right)^8}\) là:

  • A. 1120
  • B. - 1120
  • C. 70
  • D. - 70

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 51083

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON