YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm tập xác định của hàm số \(y = {(1 + \sqrt {\sin x - \cos x} )^2} + {(1 - \sqrt {\cos x - \sin x} )^2}\)

  • A. \(\left\{ {\frac{\pi }{4} + k2\pi |k \in Z} \right\}.\)
  • B. \(\emptyset .\)
  • C. \(\left\{ {\frac{\pi }{4} + k\pi |k \in Z} \right\}.\)
  • D. \(\left\{ {k\frac{\pi }{2}|k \in Z} \right\}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 51072

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON