YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm các số hạng giữa của khai triển \({\left( {{x^3} - xy} \right)^{15}}.\)

  • A. \( - 6435{x^{31}}.{y^7};6435{x^{19}}.{y^8}.\)
  • B. \( - 6435{x^{21}}.{y^7};6435{x^{29}}.{y^8}.\)
  • C. \(6435{x^{31}}.{y^7};6435{x^{29}}.{y^8}.\)
  • D. \( - 6435{x^{31}}.{y^7};6435{x^{29}}.{y^8}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 51074

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON