YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn BD lấy P sao cho  PB = 2PD. Khi đó giao điểm của đường thẳng CD với (MNP) là:

  • A. Giao điểm của NM và CD
  • B. Giao điểm của NP và CD
  • C. Giao điểm của MP và CD
  • D. Trung điểm của CD

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 51044

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA