YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hàm số nào sau đây không là hàm số chẵn, không là hàm số lẻ:

  • A. \(y = 2\sin x + x.\)
  • B. \(y = 2\cos x - 2{x^2}.\)
  • C. \(y = 2\cos x + 1.\)
  • D. \(y = \sin x + 2{x^2}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 51061

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF