YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hàng trong kho có 20% phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 5 sản phẩm. Tính xác suất trong 5 sản phẩm này có ít nhất 1 phế phẩm.

  • A. \(\frac{{2101}}{{3125}}.\)
  • B. \(\frac{{3101}}{{3125}}.\)
  • C. \(\frac{{2201}}{{3125}}.\)
  • D. \(\frac{{5101}}{{3125}}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 51073

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON