• Câu hỏi:

  Hàng trong kho có 20% phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 5 sản phẩm. Tính xác suất trong 5 sản phẩm này có ít nhất 1 phế phẩm.

  • A. \(\frac{{2101}}{{3125}}.\)
  • B. \(\frac{{3101}}{{3125}}.\)
  • C. \(\frac{{2201}}{{3125}}.\)
  • D. \(\frac{{5101}}{{3125}}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC