YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn \(\left( C \right):{\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y + 2} \right)^2} = 4\). Ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O, tỉ số \(k =  - 2\) có phương trình là:

  • A. \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y + 4} \right)^2} = 36.\)
  • B. \({\left( {x + 2} \right)^2} + {\left( {y - 4} \right)^2} = 9.\)
  • C. \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y + 4} \right)^2} = 9.\)
  • D. \({\left( {x + 2} \right)^2} + {\left( {y - 4} \right)^2} = 16.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 51067

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON