YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \sqrt 2 \sin (x - \frac{\pi }{4}) + 1\) theo thứ tự là:

  • A. 1 và \(1+\sqrt {2}\)
  • B. \(1 + \sqrt 2 \) và \(1 - \sqrt 2 \)
  • C. \(\frac{1}{2}\) và 1
  • D. 1 và 2 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 51045

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF