ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Rút ngẫu nhiên 8 quân bài từ một bộ bài tú lơ khơ 52 quân. Xác suất lấy được 5 quân đỏ là:

  • A. \(\frac{{C_{13}^5.C_{39}^3}}{{C_{52}^8}}.\)
  • B. \(\frac{{C_8^5}}{{C_{52}^8}}.\)
  • C. \(\frac{{C_{26}^5}}{{C_{52}^8}}.\)
  • D. \(\frac{{C_{26}^5.C_{26}^3}}{{C_{52}^8}}.\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 51080

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1