YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Rút ngẫu nhiên 8 quân bài từ một bộ bài tú lơ khơ 52 quân. Xác suất lấy được 5 quân đỏ là:

  • A. \(\frac{{C_{13}^5.C_{39}^3}}{{C_{52}^8}}.\)
  • B. \(\frac{{C_8^5}}{{C_{52}^8}}.\)
  • C. \(\frac{{C_{26}^5}}{{C_{52}^8}}.\)
  • D. \(\frac{{C_{26}^5.C_{26}^3}}{{C_{52}^8}}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 51080

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON