• Câu hỏi:

  Rút ngẫu nhiên 8 quân bài từ một bộ bài tú lơ khơ 52 quân. Xác suất lấy được 5 quân đỏ là:

  • A. \(\frac{{C_{13}^5.C_{39}^3}}{{C_{52}^8}}.\)
  • B. \(\frac{{C_8^5}}{{C_{52}^8}}.\)
  • C. \(\frac{{C_{26}^5}}{{C_{52}^8}}.\)
  • D. \(\frac{{C_{26}^5.C_{26}^3}}{{C_{52}^8}}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC