YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng \(d':x + 3y - 4 = 0\). Hỏi phép vị tự tâm \(O(0;0)\) tỉ số \(k=2\) biến đường thẳng  nào sau đây thành đường thẳng d'.

  • A. \(d:x + 3y + 2 = 0.\)
  • B. \(d:x + 3y - 8 = 0.\)
  • C. \(d:x + 3y - 2 = 0.\)
  • D. \(d:x + 3y + 8 = 0.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 51049

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF