YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Với giá trị nào của hằng số A và của hằng số \(\alpha \) thì hàm số \(y = A\sin (x + \alpha )\) là 1 hàm số lẻ.

  • A. \(A \ne 0,\alpha  = \frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z.\)
  • B. \(A \ne 0,\alpha  = k\pi ,k \in Z.\)
  • C. \(A \ne 0,\alpha  = \frac{{k\pi }}{4},k \in Z.\)
  • D. \(A \ne 0,\alpha  = \frac{{k\pi }}{2},k \in Z.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 51063

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF