ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O như hình vẽ. Thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm O và phép quay tâm O góc quay \(120^0\) ta được ảnh là tam giác OAB. Hỏi tạo ảnh của nó là hình nào?

  • A. \(\Delta OFA\)
  • B. \(\Delta OBC\)
  • C. \(\Delta OAF\)
  • D. \(\Delta OCB\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 51079

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1