YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm hệ số của \({x^{12}}{y^{13}}\) trong khai triển \({\left( {2x + 3y} \right)^{25}}\)

  • A. \({3^{13}}{.2^{12}}.C_{25}^{13}.\)
  • B. \({3^{13}}{.2^{11}}.C_{25}^{13}.\)
  • C. \( - {3^{13}}{.2^{11}}.C_{25}^{13}.\)
  • D. \( - {3^{13}}{.2^{12}}.C_{25}^{13}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 51076

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON