YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hình chữ nhật ABCD tâm O, gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA.Thực hiện liên tiếp 2 phép vị tự tâm A tỷ số \(k = \frac{1}{2}\) rồi phép vị tự tâm O tỷ số \(k' =  - 1\) sẽ \(\Delta ABD\) thành tam giác nào ?

  • A. \(\Delta AOQ\)
  • B. \(\Delta CPN\)
  • C. \(\Delta COP\)
  • D. \(\Delta BON\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 51055

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON