YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong một chiếc hộp hình trụ người ta bỏ vào đó 6 quả banh tennis, biết rằng đáy của hình trụ bằng hình tròn lớn trên quả banh và chiều cao hình trụ bằng 6 lần đường kính của quả banh. Gọi V1 là tổng thể tích của 6 quả banh và V2 là thể tích của khối trụ. Tính tỉ số  \(\frac{V_1}{V_2}\)?

  • A.  \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{1}{3}\)
  • B.   \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{2}{3}\) 
  • C.  \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{1}{2}\)
  • D.  \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{1}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi bán kính quả banh tennis là r, theo giả thiết ta có bán kính đáy của hình trụ là r, chiều cao của hình trụ là 6.2r

  Thể tích của 6 quả banh là \({V_1} = 6.\frac{4}{3}\pi {r^3}\)

  Thể tích của khối trụ là \({V_2} = \pi {r^2}.6.2r\)

  Tỉ số \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{{6.\frac{4}{3}\pi {r^3}}}{{2\pi {r^3}.6}} = \frac{2}{3}.\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2254

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối tròn xoay

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON