AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một chiếc hộp hình trụ người ta bỏ vào đó 6 quả banh tennis, biết rằng đáy của hình trụ bằng hình tròn lớn trên quả banh và chiều cao hình trụ bằng 6 lần đường kính của quả banh. Gọi V1 là tổng thể tích của 6 quả banh và V2 là thể tích của khối trụ. Tính tỉ số  \(\frac{V_1}{V_2}\)?

  • A.  \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{1}{3}\)
  • B.   \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{2}{3}\) 
  • C.  \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{1}{2}\)
  • D.  \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{1}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi bán kính quả banh tennis là r, theo giả thiết ta có bán kính đáy của hình trụ là r, chiều cao của hình trụ là 6.2r

  Thể tích của 6 quả banh là \({V_1} = 6.\frac{4}{3}\pi {r^3}\)

  Thể tích của khối trụ là \({V_2} = \pi {r^2}.6.2r\)

  Tỉ số \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = \frac{{6.\frac{4}{3}\pi {r^3}}}{{2\pi {r^3}.6}} = \frac{2}{3}.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA