AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một khối nón tròn xoay có độ dài đường sinh l = 13 cm và bán kính đáy r=5 cm. Tính thể tích V của khối nón.

  • A.  \(V = 100\pi \,\,c{m^3}\)
  • B.  \(V = 300\pi \,\,c{m^3}\)
  • C.  \(V = \frac{325}{3}\pi \,\,c{m^3}\)
  • D.  \(V = 20\pi \,\,c{m^3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiều cao h của khối nón là \(h = \sqrt {{{13}^2} - {5^2}} = 12cm\).

  Thể tích khối nón: \(V = \frac{1}{3}\pi {.5^2}.12 = 100\pi \,\,c{m^3}\). 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>