YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một khối nón tròn xoay có độ dài đường sinh l = 13 cm và bán kính đáy r=5 cm. Tính thể tích V của khối nón.

  • A.  \(V = 100\pi \,\,c{m^3}\)
  • B.  \(V = 300\pi \,\,c{m^3}\)
  • C.  \(V = \frac{325}{3}\pi \,\,c{m^3}\)
  • D.  \(V = 20\pi \,\,c{m^3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiều cao h của khối nón là \(h = \sqrt {{{13}^2} - {5^2}} = 12cm\).

  Thể tích khối nón: \(V = \frac{1}{3}\pi {.5^2}.12 = 100\pi \,\,c{m^3}\). 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2247

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối tròn xoay

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF