AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là sai? 

  • A. Thể tích khối cầu có bán kính R: \(V = \frac{4}{3}\pi {R^3}\).
  • B.  Diện tích mặt cầu có bán kính R: \(S = 4\pi {R^2}\).
  • C. hể tích của khối trụ có bán kính đáy R và chiều cao h là:  \(V = \pi {R^2}h\).
  • D. Thể tích của khối nón có bán kính đáy R và chiều cao h là:  \(V = \frac{1}{3}{\pi ^2}{R^2}h\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thể tích của khối nón có bán kính đáy R và chiều cao h là:  \(V = \frac{1}{3}{\pi }{R^2}h\).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>