YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A′B′C′D′ có \(AB=AD=2a, AA' = 3\sqrt 2 a.\) Tính điện tích toàn phần S của hình trụ có hai đáy lần lượt ngoại tiếp hai đáy của hình hộp chữ nhật đã cho.

  • A.  \(S=16 \pi a^2\)
  • B.  \(S=20 \pi a^2\)
  • C.  \(S=7 \pi a^2\)
  • D. \(S=12 \pi a^2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A


   

  Hình trụ có bán kính đáy:

  \(AI = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}\sqrt {A{B^2} + A{D^2}} = a\sqrt 2\)

  Diện tích toàn phần của hình trụ là:

  \(S = {S_{xq}} + 2.{S_{day}} \)

  \(= 2\pi \sqrt 2 a.3\sqrt 2 a + 2\pi {(\sqrt 2 a)^2} = 16\pi {a^2}.\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 2250

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối tròn xoay

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON