YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một tam giác ABC vuông tại A có AB = 6, AC = 8. Cho đường gấp khúc ABC quay quanh cạnh AC được hình nón có diện tích xung quanh và diện tích toàn phần lần lượt là S1, S2. Hãy chọn kết quả đúng.

  • A.  \(\frac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = \frac{8}{5}\)
  • B.  \(\frac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = \frac{5}{8}\)
  • C.  \(\frac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = \frac{5}{9}\)
  • D.  \(\frac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = \frac{9}{5}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cho tam giác vuông ABC quay quanh cạnh AC ta được khối nón có độ dài đường sinh là l = BC, bán kính đáy là R = AB.

  \(BC = \sqrt {{6^2} + {8^2}} = 10\)

  Diện tích xung quanh khối nón là: 

  \({S_{xq}} = \pi Rl = \pi .6.10 = 60\pi\).

  Diện tích toàn phần khối nón là: 

  \({S_{tp}} = \pi Rl + \pi {R^2} = 96\pi\).

  \(\frac{{{S_{xq}}}}{{{S_{tp}}}} = \frac{{60}}{{96}} = \frac{5}{8}\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2248

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối tròn xoay

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF