YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hình trụ có hai đường tròn đáy lần lượt là (O); (O’). Biết thể tích khối nón có đỉnh là O và đáy là hình tròn (O’) là \(a^3\). Tính thể tích V của khối trụ đã cho?

  • A.  \(V = 2{a^3}\)
  • B.  \(V = 4{a^3}\)
  • C.  \(V = 6{a^3}\)
  • D. \(V = 3{a^3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thể tích khối nón: \({V_1} = \frac{1}{3}S.h = {a^3}.\) 

  Công thức tính thể tích khối trụ: \(V = S.h = 3{V_1} = 3{a^3}.\) 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 2249

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối tròn xoay

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON