YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một cái phễu rỗng phần trên có kích thước như hình vẽ. Tính diện tích xung quanh cái phễu.

  • A.  \({S_{xq}} = 360\pi \,\,c{m^2}\)
  • B.  \({S_{xq}} = 424\pi \,\,c{m^2}\)
  • C.  \({S_{xq}} = 296\pi \,\,c{m^2}\)
  • D. \({S_{xq}} = 960\pi \,\,c{m^2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \({S_{xq}} = 2.\pi .8.10 + \pi .8.17 = 296\pi \,\,c{m^2}\).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2251

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối tròn xoay

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON