YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một hình trụ có trục \(OO' = 2\sqrt 7\),  ABCD là hình vuông có cạnh bằng 8 có đỉnh nằm trên hai đường tròn đáy sao cho tâm của hình vuông trùng với trung điểm của OO'. Tính thể tích V của hình trụ.

  • A.  \(V = 50\pi \sqrt 7\)
  • B.  \(V = 25\pi \sqrt 7\)
  • C.  \(V = 16\pi \sqrt 7\)
  • D.  \(V = 25\pi \sqrt {14}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ giả thiết  \(h = OO' = 2\sqrt 7\).

  Suy ra: \(OI = \sqrt 7 ,IH = 4 \Rightarrow OH = 3\).

  \(HB = 4 \Rightarrow r = OB = 5\).

  \(\Rightarrow V = \pi {r^2}h = \pi {.5^2}.2\sqrt 7 = 50\sqrt 7 \pi\).

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 2255

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối tròn xoay

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON