AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không khí, khi 2 điện tích điểm đặt cách nhau lần lượt là d và d=10cm thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn tương ứng là 2.10-6 N và 5.10-7 N. giá trị của d là 

  • A. 2,5cm
  • B. 20 cm
  • C. 5cm
  • D. 10 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>