AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hạt nhân \({}_{40}^{90}Zr\)  có năng lượng liên kết là 783MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là: 

  • A. 19,6MeV/nuclon
  • B. 6,0MeV/nuclon
  • C.  8,7MeV/nuclon
  • D. 15,6MeV/nuclon

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>