AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai: 

  • A. Sóng điện từ là sóng ngang
  • B. Sóng điện từ mang năng lượng
  • C. Sóng điện từ không truyền được trong chân không
  • D. Sóng điện từ có thê rphanr xạ, khúc xạ, hoặc giao thoa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>