YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp \({u_{AB}} = 40cos\left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)(V)\)  vào 2 đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong đó tụ điện có điện dung thay đổi được. Khi \(C = {C_0}\) thì tổng trở của đoạn mạch AB đạt gá trị cực tiểu và điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch AN là \(40\sqrt 2 V\) . Khi \(C =0,5 {C_0}\) thì biểu thức điện áp giữa 2 đầu tụ điện là :

  • A. \({u_{NB}} = 20\sqrt 3 cos100\pi t(V)\)
  • B. \({u_{NB}} = 20\sqrt 3 cos100\pi t(V)\)
  • C. \({u_{NB}} = 20\sqrt 3 cos100\pi t(V)\)
  • D. \({u_{NB}} = 20\sqrt 3 cos100\pi t(V)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA