AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một dây dẫn uốn thành vòng tròn có bán kính R đặt trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong vòng dây là I. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại tâm của vòng dây được tính bởi công thức: 

  • A. \(B = 2\pi {.10^{ - 7}}\frac{R}{I}\)
  • B. \(B = 2\pi {.10^{ - 7}}\frac{I}{R}\)
  • C. \(B = 2\pi {.10^7}\frac{I}{R}\)
  • D. \(B = 2\pi {.10^7}\frac{R}{I}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>