YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một nguồn âm điểm đặt tại O phát âm có công suất không đổi trong môi trường đẳng hướng. không hấp thụ và không phản xạ âm. 3 điềm A, B, C nằm trên cùng 1 hướng truyền âm. Mức cường độ âm tại A lớn hơn mức cường độ âm tại B là a (dB). Mức cường độ âm tại B lớn hơn mức cường độ âm tại C là 3a (dB). Biết \(OA = \frac{3}{5}OB\) . Tỉ số \(\frac{{{\rm{OC}}}}{{{\rm{OA}}}}\)  là: 

   

  • A. \(\frac{{625}}{{81}}\)
  • B. \(\frac{{25}}{9}\)
  • C. \(\frac{{625}}{{27}}\)
  • D. \(\frac{{125}}{{27}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA