AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai vật dao động điều hòa trên 2 đường thẳng cùng song song với trục Ox. Hình chiếu vuông góc của các vật lên trục Ox dao động với phương trình: \({x_1} = 10cos\left( {2,5\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)(cm);{x_2} = 10cos\left( {2,5\pi t - \frac{\pi }{4}} \right)\,\,(cm)\) ( t tính bằng s) . kể từ t=0, thời điểm hình chiếu của 2 vật cách nhau 10 cm lần thứ 2018 là 

  • A. 806,9s
  • B. 403,2s
  • C. 807,2s
  • D. 403,5s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>