AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Khi nói về gia tốc của vật, phát biểu nào sau đây sai? 

  • A. Gia tốc có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ của vật
  • B. Vecto gia tốc luôn cùng hướng với vecto vận tốc
  • C. Vecto gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng
  • D. Gia tốc luôn ngược dấu với li độ của vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>