AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Suất điện động cảm ứng do một máy phát điện xoay chiều 1 pha tạo ra có biểu thức \(e = 110\sqrt 2 cos100\pi t(V)\)  ( t tính bằng s) . Tần số góc của suất điện động này là: 

  • A. 100rad/s
  • B. 50rad/s
  • C. 50пrad/s
  • D. 100пrad/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>