AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Poloni \({}_{84}^{210}Po\) là chất phóng xạ  α  . ban đầu có 1 mẫu \({}_{84}^{210}Po\)  nguyên chất . Khối lượng \({}_{84}^{210}Po\) trong mẫu ở các thời điểm \(t = {t_0},t = {t_0} + 2\Delta t,t = {t_0} + 3\Delta t\,\,(\Delta t > 0)\)  có giá trị lần lượt là m0, 8g , 1g. Giá trị của m0 là: 

  • A. 256g
  • B. 128g
  • C. 64g
  • D.  512g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA