• Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai vectơ \(\overrightarrow a  = \left( { - 4;5; - 3} \right)\), \(\overrightarrow b  = \left( {2; - 2;1} \right)\). Tìm tọa độ của vectơ \(\overrightarrow x  = \overrightarrow a  + 2\overrightarrow b \).

  • A. \(\overrightarrow x  = \left( {2;3; - 2} \right)\)
  • B. \(\vec x = \left( {0;1; - 1} \right)\)
  • C. \(\overrightarrow x  = \left( {0; - 1;1} \right)\)
  • D. \(\overrightarrow x  = \left( { - 8;9;1} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC