ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh \(a\), \(AA' = \frac{{3a}}{2}\). Biết rằng hình chiếu vuông góc của A' lên (ABC) là trung điểm BC. Thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C' là

  • A. \(\frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{8}\)
  • B. \(\frac{{{3a^3}\sqrt 2 }}{8}\)
  • C. \(\frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{2}\)
  • D. \(\frac{{2{a^3}}}{3}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 90241

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1