ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có độ dài cạnh đáy bằng \(a\), góc giữa đường thẳng AB' và mặt phẳng (ABC) bằng \(60^0\). Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho.

  • A. \(V = {a^3}\pi \sqrt 3 \)
  • B. \(V = \frac{{4{a^3}\pi \sqrt 3 }}{3}\)
  • C. \(V = \frac{{{a^3}\pi \sqrt 3 }}{9}\)
  • D. \(V = \frac{{{a^3}\pi \sqrt 3 }}{3}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 90263

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1